شرافت به خرد و ادب است ، نه به دارایی و نژاد (حضرت علی علیه السلام)

طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب